Voertuigvolgsystemen

Voertuigvolgsystemen

Een voertuigvolgsysteem biedt de mogelijkheid om uw voertuig te volgen. Een voertuigvolgsysteem bestaat uit hardware en software. Het systeem heeft een GPS-ontvanger aan boord. Dankzij verbinding met diverse satellieten is er een nauwkeurige plaatsbepaling mogelijk.

De hardware verzendt de actuele positie in combinatie met gegevens over de snelheid, route en gereden tijd via een veilige dataverbinding. De software biedt op die manier inzicht in de actuele positie van het voertuig.

Kiwa SCM

Door uw voertuig te voorzien van een Kiwa SCM gecertificeerd terugvindsysteem of een voertuigvolgsysteem zoals de Mi01 Peilzender, Mi50 voertuigvolgsysteem of de Clifford/Vodafone Protect & Connect Voertuigvolgsysteem is de auto na diefstal eenvoudig te lokaliseren en terug te halen. De zenders zenden signalen uit via GSM, RF en GPS. Met behulp van deze signalen is het gestolen object nauwkeurig te lokaliseren en terug te vinden.

Voertuigvolgsysteem
SCM Klasse Voertuigvolgsysteem is de nieuwe naam voor de voormalige beveiligingsklasse 4 én 5, aangevuld met een extra startonderbreker.
Een voertuigvolgsysteem is een beveiligingssysteem waarmee uw auto na diefstal gevolgd, opgespoord en geblokkeerd kan worden. Dit beveiligingssysteem bestaat uit een volgsysteem en een startonderbreker.

Peilzender terugvindsysteem
De SCM beveiligingsklasse Terugvindsysteem (TV01) is sinds juni 2016 door Kiwa SCM in het leven geroepen. Een SCM goedgekeurd terugvindsysteem is een na-diefstalsysteem dat ervoor zorgt dat een voertuig, conform de norm, binnen 24 uur in Nederland teruggevonden dient worden.
Kiwa SCM TV01 certificering is mogelijk, mits het voertuig voorzien is van Kiwa SCM gecertificeerde basisbeveiliging.

Wilt u goed uw voertuig beveiligen tegen diefstal? Neem dan contact met ons op voor advies en de mogelijkheden voor auto beveiliging.